ارتباط با ما

راه های ارتباطی با شركت كشت و صنعت دشت خرمدره

شرکت مجتمع کشت صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره
فعالیت : كشارزي- دامپروري- مرغداري
نشانی دفتر : استان زنجان شهرستان خرمدره- انتهاي شهرك قدس

پست الکترونيکی: info@khoramdareh.com
تلفن :- ۰۲۴۳۵۵۲۳۰۱۴ — ۰۲۴۳۵۵۲۹۹۰۷ — ۰۲۴۳۵۵۲۳۰۱۰ — ۰۲۴۳۵۵۲۹۰۹۲ — ۰۲۴۳۵۵۲۳۰۱۱ —  ۰۲۴۳۵۵۲۲۰۸۲ –

نمابر: ۰۲۴۳۵۵۲۹۹۰۶