انعقاد هفتمین قرار داد صادرات دام شرکت کشت و صنعت دشت خرمدره به مقصد افغانستان

هفتمین قرار داد صادرات دام

انعقاد هفتمین قرار داد صادرات دام شرکت کشت و صنعت دشت خرمدره به مقصد افغانستان

در راستای اجرای ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۶ بنیاد مستضعفان و توسعه صادرات هفتمین قرار داد صادرات دام بین شرکت کشت و صنعت خرم دره و تجار کشور افغانستان مورخ ۱۸/۱۰/۹۶ منعقد شد .
#شرکت_کشت_و_صنعت_دشت_خرمدره
#صادرات_دام

بدون دیدگاه

ارسال یک نظر

نظر
نام
ایمیل
وبسایت