رشد ۱۵ درصدی تولید شیر در کشت و صنعت خرمدره در ۹ ماهه سال جاری

رشد ۱۵ درصدی تولید شیر در کشت و صنعت خرمدره در ۹ ماهه سال جاری

رشد ۱۵ درصدی تولید شیر در کشت و صنعت خرمدره در ۹ ماهه سال جاری

تولید شیر در شرکت کشت و صنعت دشت خرم دره در ۹ ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۱۵درصد رشد یافت. بیش از ۱۱درصد از این رشد ناشی از بهبود راندمان تولید شیر و مابقی ناشی از بهبود دام روز دوششی بوده است. واحد گاوداری شرکت کشت و صنعت دشت خرم دره با پوشش حدود ۱۰۷ درصدی بودجه ۹ ماهه تولید شیر رتبه اول را در بین شرکت های تحت پوشش هلدینگ کشاورزی و دامپروری بنیاد مستضعفان دارد. بهبود مدیریت فرآیند پرورش تلیسه، تولیدمثل و تغذیه مهمترین عوامل موثر در رشد قابل توجه تولید شیر در کشت و صنعت خرم دره می باشد.
واحد گاوداری شرکت کشت و صنعت دشت خرم دره دومین واحد گاوداری بزرگ هلدینگ کشاورزی و دامپروری بنیاد و یکی از بزرگترین واحد های گاوداری کشور می باشد.

بدون دیدگاه

ارسال یک نظر

نظر
نام
ایمیل
وبسایت