ارسال پنجمین محموله دام صادراتی به کشور افغانستان توسط شرکت کشت و صنعت خرم دره

صادرات دام کشت و صنعت خرم دره

ارسال پنجمین محموله دام صادراتی به کشور افغانستان توسط شرکت کشت و صنعت خرم دره

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دشت خرم دره پیرو انعقاد پنجمین قرار داد صادرات دام تعداد۲۱ راس تلیسه آبستن به مقصد کشور افغانستان ارسال شد .گفتنی است محموله دام صادراتی پس از انجام مراحل قرنطینه و واکسیناسیون های لازم و اخذ مجوزهای مورد نیاز از سازمان دامپزشکی در مورخ
۹۶/۹/۱۱بارگیری و حمل شدند .

بدون دیدگاه

ارسال یک نظر

نظر
نام
ایمیل
وبسایت