برگزاری دوره باز آموزی فحل یابی و تلقیح مصنوعی در کشت و صنعت خرمدره

برگزاری دوره باز آموزی فحل یابی و تلقیح در کشت و صنعت خرمدره

برگزاری دوره باز آموزی فحل یابی و تلقیح مصنوعی در کشت و صنعت خرمدره

برگزاری دوره باز آموزی فحل یابی و تلقیح در کشت و صنعت خرمدره

این دوره آموزشی با هدف ارتقا دانش فنی تکنسین ها و کارشناسان بخش تولید مثل واحد دامپروری با حضور دکتر رستمی از دانشگاه زنجان در مورخ ۹۶/۶/۲۱ در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار شد. طی این جلسه آخرین دانش فنی بخش تولید مثل گاو شیری مورد بحث و بررسی قرار گرفت .
#شرکت_کشت_و_صنعت_خرمدره

 برگزاری دوره باز آموزی فحل یابی و تلقیح در کشت و صنعت خرمدره


برگزاری دوره باز آموزی فحل یابی و تلقیح در کشت و صنعت خرمدره

کم حجم

بدون دیدگاه

ارسال یک نظر

نظر
نام
ایمیل
وبسایت