بازدید معاون زراعی جهاد استان از کشت و صنعت خرمدره

بازدید معاون زراعی جهاد استان از کشت و صنعت خرمدره

بازدید معاون زراعی جهاد استان از کشت و صنعت خرمدره

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت خرمدره معاون زراعی اداره جهاد کشاورزی استان به همراه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرمدره از ۷۰ هکتار از اراضی زیر کشت کلزا با ارقام اکاپی, هیدرومیل، ایکس پاور، ماراتون و دفیوژن بازدید نمودند . کشت و صنعت خرمدره بزرگترین مجموعه کشاورزی و دامپروری استان زنجان محسوب شده و پیش بینی می شود سطح زیر کشت کلزا تا ۹۰ هکتار نیز افزایش یابد .
#شرکت_کشت_و_صنعت_خرمدره

 بازدید معاون زراعی جهاد استان از کشت و صنعت خرمدره به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت خرمدره معاون زراعی اداره جهاد کشاورزی استان به همراه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرمدره از 70 هکتار از اراضی زیر کشت کلزا با ارقام اکاپی, هیدرومیل، ایکس پاور، ماراتون و دفیوژن بازدید نمودند . کشت و صنعت خرمدره بزرگترین مجموعه کشاورزی و دامپروری استان زنجان محسوب شده و پیش بینی می شود سطح زیر کشت کلزا تا 90 هکتار نیز افزایش یابد . #شرکت_کشت_و_صنعت_خرمدره


#شرکت_کشت_و_صنعت_خرمدره

index1

بدون دیدگاه

ارسال یک نظر

نظر
نام
ایمیل
وبسایت