دسته‌بندی نشده

روز کارگر کشت و صنعت

حضور پرسنل منتخب شرکت کشت و صنعت خرمدره در مراسم گرامی داشت روز کارگر به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دشت خرمدره پرسنل این مجتمع در مراسمی که به...

بیستر بخوانید
بازدید کارشناسان هلدینگ

بازدید کارشناسان هلدینگ فردوس پارس از شرکت دشت خرمدره به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دشت خرمدره در مورخه 3/2/96 کارشناسان محترم دامپروری هلدینگ آقایان مهندس فضلعلی و خبازان...

بیستر بخوانید

بررسي فعاليتهاي مرتبط با استقرار سيستم مديريت كيفيت ISO 9001-2015 در بخش كشاورزي شركت دشت خرم دره طی این نشست که با حضور مهندس اله مرادی مدیر عامل مجتمع، کارشناسان واحد...

بیستر بخوانید