دسته‌بندی نشده

بررسي فعاليتهاي مرتبط با استقرار سيستم مديريت كيفيت ISO 9001-2015 در بخش كشاورزي شركت دشت خرم دره طی این نشست که با حضور مهندس اله مرادی مدیر عامل مجتمع، کارشناسان واحد...

بیستر بخوانید