دسته‌بندی نشده

روز کارگر کشت و صنعت

حضور پرسنل منتخب شرکت کشت و صنعت خرمدره در مراسم گرامی داشت روز کارگر به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دشت خرمدره پرسنل این مجتمع در مراسمی که به...

بیستر بخوانید