دسته‌بندی نشده

صادرات دام کشت و صنعت خرم دره

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دشت خرم دره پیرو انعقاد پنجمین قرار داد صادرات دام تعداد21 راس تلیسه آبستن به مقصد کشور افغانستان ارسال شد .گفتنی است...

بیستر بخوانید
صادرات دام کشت و صنعت

پس از بازدید تجار افغانستانی از واحد دامپروری شرکت خرمدره و انتخاب دامهای مورد نظر پنجمین قرار داد صادرات دام به کشور افغانستان با حضور طرفین معامله به امضا رسید. #صادرات_دام #شرکت_کشت_و_صنعت_دشت_خرمدره [caption...

بیستر بخوانید