دسته‌بندی نشده

صادرات دام کشت و صنعت خرم دره

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دشت خرم دره پیرو انعقاد پنجمین قرار داد صادرات دام تعداد21 راس تلیسه آبستن به مقصد کشور افغانستان ارسال شد .گفتنی است...

بیستر بخوانید