نویسنده: admin

هفتمین قرار داد صادرات دام

در راستای اجرای ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۶ بنیاد مستضعفان و توسعه صادرات هفتمین قرار داد صادرات دام بین شرکت کشت و صنعت خرم دره و تجار کشور افغانستان مورخ...

بیستر بخوانید
صادرات دام کشت و صنعت خرم دره

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت دشت خرم دره پیرو انعقاد پنجمین قرار داد صادرات دام تعداد21 راس تلیسه آبستن به مقصد کشور افغانستان ارسال شد .گفتنی است...

بیستر بخوانید